Važecká jaskyňa

Važecká jaskyňa bola v roku 1972 vyhlásená za chránený prírodný výtvor a nachádza sa na západnom okraji obce Važec v doline Bieleho Váhu v priestore nazývanom Pod vŕškami. Vytvorená je v modrosivých vápencoch stredného triasu. Vchod do jaskyne leží vo výške 784 m.n.m., teda asi 7 m nad hladinou Bieleho Váhu. Jaskyňa pozostáva z horizontálne sa tiahnúcich chodieb a siení vytvorených bočnou eróziou riečky Biely Váh. Dôkazom toho sú riečne nánosy žulových štrkov. Vrchné nánosy tvoria vápencové a dolomitické štrky pokryté hlinou, v ktorých sa našli zvyšky kostí jaskynného medveďa. Jaskyňu bohato zdobia kvapľové útvary – čisto biele a stále živé stalaktity, stalagmity i stalagnáty, pozoruhodné sú aj Korálové jazierka a nástenné vodopády.
    Objavil ju Ondrej A. Húska, rodák z Važca, dňa 8.7.1922. Akademický maliar Frantíšek Havránek ju prenajal, dal upraviť a od roku 1928 vodil do nej návštevníkov pri karbidovej lampe. Roku 1953 prevzal jaskyňu národný podnik Turista, krorý dal zaviesť elektrické osvetlenie. Od 1.5.1954 je sprístupnená pre širokú verejnosť.
    Pred jaskynným vchodom je reštaurácia a chata.