Turistika – Slovenský raj

Na území národného parku sa môžu návštevníci peši pohybovať len po turistických a náučných chodníkoch a na miestach vyhradených pre pohyb návštevníkov mimo turistických a náučných chodníkov, a to len v čase od hodiny po východe slnka po hodinu pred západom slnka.

V zastavanom území obcí a vo vyhradených rekreačných areáloch na území národného parku: Košiarny briežok, Čingov, Letanovský mlyn, Podlesok, Kláštorisko, Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Stratenská píla, Dedinky, Dobšinská Maša, Hrabušice – Píla, Mlynky – Biele Vody, je dovolený pohyb aj mimo vyznačených turistických chodníkov bez časového obmedzenia.

Pohyb psov v národnom parku je dovolený len na vôdzke. Pes cez rebríky v roklinách neprejde.