Mesto Poprad

Hlavnou vstupnou bránou do Vysokých Tatiera centrom rýchlo sa rozvíjajúceho podtatranského regiónu je mesto POPRAD.

Historické centrum Popradu sa sústreďuje na priestor okolo vretenovitého Námestia sv. Egídia. Námestie ohraničuje radová zástavba prevažne barokových a klasicistických meštianskych domov z 18. a 19. storočia. Dominantou mesta je ranogotický rímskokatolícky Kostol sv. Egídia z 13. storočia. Návštevníci Popradu by nemali obísť Podtatranské múzeum, ktoré im prostredníctvom svojich expozícií pomôže lepšie spoznať podtatranský región. Tatranská galéria vo svojom depozite vlastní cenné umelecké diela popredných domácich a zahraničných  maliarov, sochárov a výtvarníkov. V budove „starej elektrárne“ uskutočňuje náročné projekty a prezentácie súčasného umenia.

Spišská Sobota bola po stáročia najbohatším z piatich hornospišských miest. Od roku 1945 je časťou mesta Poprad. Spišská Sobota dnes predstavuje jeden z najlepšie zachovaných stredovekých urbanistických celkov Slovenska, ktorý je od roku 1953 mestskou pamiatkovou rezerváciou.