Historické mesto Kežmarok

Toto malé starobylé mestečko pod Vysokými Tatrami je klenotnica historických pamiatok. Svedčí o tom i fakt, že bolo vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu s troma národnými kultúrnymi pamiatkami. Drevený artikulárny kostol sa už môže popýšiť zápisom do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Časy dávno minulé tu stále cítiť na každom kroku.